Õppematerjalid


Õppematerjalide loomise aluseks on võetud informaatika õppekava. Siia on paigutatud II kooliastme materjalid.

 

NB! Sinise taustaga on kohustuslik osa ja lillaka taustaga lisateemad.

 

Teema Materjalid Sisu
Sissejuhatus tekstitöötlusesse

TE 

Teksti sisestamine, vormindamine ja kopeerimine. 

PL*

Plakati või kuulutuse koostamine ning kujundamine.  
  Töövõtted: ohutu ja säästlik arvutikasutus.
Failide haldamine

FA

Salvestamine, kopeerimine, kustutamine, pakkimine.

OGK 

Operatsioonisüsteemi graafiline kasutajaliides.

TMA 

Töö mitme aknaga.

Infootsing internetis ja töö meedifailidega

TU1 , TU2

Turvalisus, autorikaitse ja isikuandmete kaitse.

EK1 , EK2 , EK3

E-kirja saatmine koos manusega.

 

Fotode, videode ja helisalvestiste ülekandmine kaamerast, diktofonist ning telefonist arvutisse.

Töö andmetega

A1 (lk 1-2)

A2 (lk 1-3)

Andmetabeli ja sagedustabeli koostamine.

A (lk 3-7) 

Diagrammi loomine sagedustabeli põhjal.

Esitluse koostamine

ES1 (lk 1-4, 6) , ES2

Slaidi ülesehitus ja kujundus.

ES3 (lk 4-5) 

Teksti, pildi, tabeli ja diagrammi sisestamine slaidile.

Referaadi vormindamine

R1 (lk 1-4)

Referaadi mõiste ja näited. Referaadi koostamine.

R2 

Päis ja jalus, laadide kasutamine pealkirjades.

R3 

Sisukorra automaatne genereerimine. Lehekülgede nummerdamine.

Animatsioonide ja koomiksite loomine

AN , KO , GIMP

Animatsioonide ja koomiksite keskkonnad.

GOANIMATE (lk 1-9) 

Animatsiooni keskkonnas tiitli ja teksti lisamine. Tegelaste loomine. Slaidide ehk stseenide ajastamine.

Interaktiivsed õpimängud

Õ1 , Õ2 , Õ3

Olemasolevate õpimängude mängimine teadmiste kinnistamiseks.

REVIEW GAME ZONE , KUBBU , QUIBBLO

Mängude koostamine veebipõhistes keskkondades.

 

TAGASI KIRJELDUSSE ==>                                                          TAGASI AVALEHELE ==>